Mikro Granty

Zajęcia szachowe w terminie 1.09-30.11.2023 współfinansowane w ramach programu Mikro Granty:

SP Kiełczów ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów Poniedziałek
17:15 -18:00, 18:05 -18:50

Przedszkole Kiełczów Wrocławska 113, 55-093 Kiełczów
piątek 13:00 – 13:45

SP Długołęka ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęka
14:30- 15:15

SP Ratowice ul. Wrocławska 36, 55-003 Ratowice
Wtorek 15:30-17:00 Czwartek 14:30-16:00

SP Wilczyce ul. Wrocławska 15, 51-361 Wilczyce
17:00-19:25

,,Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”