I Otwarte Mistrzostwa Gminy Długołęka w Szachach

SERWISY TURNIEJOWE:

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Długołęka w Szachach
25 Październik 2020

1. ORGANIZATOR: 
Gminny Klub Szachowy Debiut Długołęka, przy wsparciu Gminy Długołęka                                                                                                                          
2. TERMIN I MIEJSCE: 25 październik 2020r. (niedziela)

Hala Sportowa – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów

– od godz. 9:15-9:45 potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego;
– godz. 9:50 rozpoczęcie turnieju;
– godz. 10.00-13.30 rundy I-VII
Zakończenie zawodów bezpośrednio po rundzie VII.

3. ZGŁOSZENIA:  

 • poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.debiut.dlugoleka.pl
 • telefonicznie, sms lub e-mail z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola lub nazwa klubu, kategoria szachowa. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: debiut.dlugoleka@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23  października 2020 r. do godz. 12.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • terminowe zgłoszenie;
 • kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2010 r. i młodsze -turniej do lat 10
 • kryterium wiekowe – dzieci urodzone w 2006 r. i młodsze – turniej do lat 14
 • Grupa OPEN wszyscy chętni.
 • opłacenie wpisowego 30 zł dla wszystkich grup na konto:

Gminny Klub Szachowy Debiut Długołęka nr  98 1600 1433 1885 3667 6000 0001

Wpisowe wpłacane na Sali gry wzrasta o 10 zł

UWAGA!! Podczas trwania turnieju dzieci będą pod opieką organizatorów (konieczne oświadczenie o powierzeniu opieki), chyba że rodzic jest uczestnikiem turnieju. Zakaz wstępu na teren szkoły dla kibiców!! Sala gry o powierzchni 1250 m2 Liczba uczestników ograniczona do 250 osób.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry we wszystkich grupach 10 minut na partię + 5 sekund  na posunięcie.

6. NAGRODY:

 Grupa dzieci do lat 10:

 • Puchary dla 3 pierwszych dziewczynek oraz 3 pierwszych chłopców
 • dyplomy oraz nagrody dla wszystkich dzieci uczestniczących w turnieju.
 •  Puchary dla najlepszego chłopca i dziewczynki z Gminy Długołęka

Grupa do lat 14

 • Puchary dla 3 pierwszych dziewczynek oraz 3 pierwszych chłopców
 • dyplomy oraz nagrody dla wszystkich dzieci uczestniczących w turnieju
 • Puchary dla najlepszego chłopca i dziewczynki z Gminy Długołęka

Grupa OPEN

 • Pierwsze 3 miejsca i najlepsza kobieta otrzymują Puchary
 • Nagrody Finansowe:
  I Miejsce 400 zł 
  II Miejsce 300 zł
  III Miejsce 200 zł
  IV Miejsce 150 zł
  V Miejsce 100 zł
  Najlepszy Mieszkaniec Gminy Długołęka 150 zł (przy minimum 3 osobach klasyfikowanych)
  Najlepsza kobieta 150 zł (przy minimum 3 osobach klasyfikowanych)

Nagrody nie mogą być łączone,
Nagrody główne otrzymuje 10% uczestników. (do 10 uczestników 1 nagroda, do 20 uczestników 2 nagrody itd.)

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 • w turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE;
 • za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice/opiekunowie;
 • udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów;
 • ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatora