Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7

Serwisy turniejowe:

Komunikat (PDF)

Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7

Kiełczów, 27.05.2023

CEL:

Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2023.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

ORGANIZATOR:

Gminny Klub Szachowy Debiut Długołęka
Gmina Długołęka
Dolnośląski Związek Szachowy

MIEJSCE ROZGRYWEK

Hala Sportowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
Szkolna 3, 55-093 Kiełczów

HARMONOGRAM

 1. maja 2023 (sobota)
  9:15 – 9:40 – potwierdzenie zgłoszeń;
  9:45 – 10:00 – odprawa techniczna i otwarcie;
  10:00 – 14:30 – rundy 1 do 6;
  14.45 – uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród.

Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

UCZESTNICTWO:

Dzieci do lat 7 (2016 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach. Opiekunów dzieci niezarejestrowanych prosimy o przesłanie lub dostarczenie przed zawodami wypełnionego załączonego formularza. Rejestracja zawodnika bez przynależności klubowej jest bezpłatna.

SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski, 6 rund, tempo gry 20 minut + 10 sekund na każde posunięcie.
Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców. Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

ZGŁOSZENIA:

Poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisach turniejowych mailowo p.jankowiak@pzszach.pl
lub telefonicznie: 698024599 w terminie do czwartku 25 maja 2023.

WPISOWE:

Wpisowe w wysokości 40 zł proszę wpłacać na konto 98 1600 1433 1885 3667 6000 0001 Wpisowe płatne gotówką w dniu zawodów wynosi 50zł.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują dyplomy i niespodzianki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • w turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE;
 • za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice/opiekunowie;
 • udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów;
 • ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do organizatora.